Nabízím práci

Proč nabídnout práci?

Být nejlepší ve své práci znamená umět co nejlépe naslouchat všem, které při ní potkáváte a jejich potřeby, názory a prosby předat dál tam, kde najdou svůj cíl. Je mnoho zaměstnavatelů, kteří neví, že existují skupiny možných zaměstnanců, kteří sice přicházejí na trh práce s určitým znevýhodněním, ale dovedou často nabídnout mnohem více, než by se mohlo zdát. Každá životní situace se vždy odrazí v našich schopnostech a možnostech, a to, co je pro jednoho nevýhoda, může jiný vnímat naopak jako velké plus. Pomoci někomu tedy nepřináší jen pocit vlastního uspokojení, ale mnohem častěji příjemné překvapení nad tím, jak ten, kdo pomoc potřebuje, může být dobrým „parťákem“.

Není důvod zavírat dveře před lidmi, které osud a jejich špatná rozhodnutí přivedly do vězení, připravily je o domov, rodinu a majetek. Stejně tak ani před těmi, které zradilo zdraví a připravilo jim jiný svět, který ale musí žít ve světě našem. Dát práci nemusí tedy znamenat pouze získat „dobrého“ zaměstnance, ale může to být také pohled do jiného světa, který pomůže i nám.

Podrobnější informace

Chci nabídnout pracovní místo

Kontaktní informace

Informace k nabízené pozici

Lokalita
Vhodná pro uchazeče s pracovním omezením
Pozice je také vypsaná na stránkách
Garanti projektu