Informace pro zaměstnavatele

Osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody jsou často velmi motivovaní změnit svůj život od základů. Nejčastěji využívají možnost ubytování od zaměstnavatelů a nabídku práce mimo jejich adresu trvalého bydliště. Chtějí se odprostit od svého „starého“ života, a proto je u nich motivace k práci velmi vysoká. Často také chtějí uhradit co nejrychleji své dluhy, z toho důvodu neodmítají přesčasové hodiny. Narozdíl od menšinových populací, které jsou v České republice využívány jako pracovní síla, jsou ve výkonu trestu především čeští občané, tudíž se nemůže stát, že by měli problém s českým jazykem. Ve výkonu trestu je často pozorováno, že přátelské a rodinné vztahy, které měli odsouzení vybudovány na svobodě, jsou zpřetrhané či zanikají. Proto se propuštění velmi často distancují od místa svého posledního pobytu a nemají problém pracovat takřka po celé ČR. Jejich časové možnosti jsou tak úplně jiné než časové možnosti ostatních zaměstnanců, kteří mají rodiny či pečují o děti.

Garanti projektu