O projektu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione, explicabo porro eveniet quaerat laborum aliquid a aspernatur ab consectetur sed unde laudantium, corporis sapiente voluptatum. Sint aliquid corrupti mollitia, impedit assumenda enim eos facilis delectus ipsa ipsum qui fuga debitis aperiam aut repellat quos similique a minus et dolore tempora. Iste officiis magni, deserunt suscipit animi et. Necessitatibus, nisi? Fugiat consequatur voluptate doloribus tempora sequi libero sed cumque vel totam explicabo cum voluptatum, delectus eveniet error sit tenetur aperiam beatae illo. Quia dolor omnis dolores, fugit aperiam unde, magni enim eius praesentium ad fuga ipsam, aliquid a iste dolore maxime!

Garanti projektu

Opop logo
Platforma organizací pomáhající odsouzeným a propuštěným

Tato Platforma vznikla za účelem spolupráce a výměny zkušeností všech těch, pro které není pomoc druhým jen prázdnou frází. Sdružuje odborníky na penitenciární a postpenitenciární péči, dluhové poradenství, zaměstnávání, podmíněné propuštění a další pomoc nejen v oblasti vězeňství.

DP work logo
DP WORK s.r.o.

Společnost DP WORK se řadí mezi TOP 10 největších personálních společností v České republice. Její hodnoty vycházejí z filozofie, že dobré není jen to, co přináší zisk, ale i to, co přináší prospěch všem zájmovým skupinám (např. zaměstnancům, vlastníkům, dodavatelům, zákazníkům, úřadům nebo komunitám).

Lighthouse logo
LIGHTHOUSE spolek

Spolek LIGHTHOUSE pomáhá od roku 2010 osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, po propuštění a dalším osobám ohrožených sociálním vyloučením řešit kromě dalšího jejich zadluženost, hledat správnou cestu správy vlastních financí a nalezení potřebné životní stability. Své zkušenosti pak předává dál různými formami vzdělávaní všech zúčastněných stran.

Šance PRO
ŠANCE P.R.O.

Šance P.R.O. od roku 2011 usiluje o zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k znevýhodněným, hendikepovaným a jinak obtížně zařaditelným skupinám osob. Vytváří vzájemnou důvěru mezi znevýhodněnými klienty, institucemi a poskytuje tak šanci pro opětovné začlenění do společnosti. Osoby sociálně vyloučené tak získávají šanci začít žít tzv. NORMÁLNĚ.

Volonte logo
VOLONTÉ CZECH o.p.s

Společnost VOLONTÉ CZECH již 20 let skutečně pomáhá těm, kteří si sami pomoci nedovedou. Motto jejích pracovníků a poradců je "Hledáme cestu k novým začátkům", právě proto, že díky zkušenostem víme, že každá situace má své řešení. Kromě dluhového a právního poradenství a aktivit v oblasti zaměstnávání se zabývá projektovou činností při realizaci vlastních projektů třetích stran.